Đá trang trí nến thơm

35.000 

– Chất liệu: tinh thể đá tự nhiên

– Quy cách đóng gói: túi Zip 25gr

– Khối lượng 25gr tương ứng với màu sắc đá:

+ Red Agate: 20 ~ 25 viên

+ Black Onyx: 30 ~ 35 viên

+ Lapis Lazuli: 15 ~ 20 viên

+ Tiger Eye: 5 ~ 10 viên

+ Rose Quartz: 10 ~ 15 viên

+ Amethyst: 10 ~ 15 viên

+ Clear Quartz: 15 ~ 20 viên

+ Green Aventurin: 5 ~ 10 viên

Đá trang trí nến thơm
Đá trang trí nến thơm